Ahkeroimme PK-yrittäjän toimeentulon puolesta 

Olemme valtakunnallinen, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton pienyrittäjyyden toimintaedellytyksiä edistävä vaikutuskanava.

KOKOUSKUTSU yhdistyksen jäsenille

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 5.6.2020

Suomen Pienyrittäjät ry:n vuosikokous järjestetään Seinäjoella Hotelli Sorsanpesällä perjantaina 5.6 klo 16.00. Kokouspaikkana toimii kokoustila Jokiranta.

Yhteystiedot:

Hotelli Sorsanpesä
Törnäväntie 27
60200 Seinäjoki
Puh. 020 741 8181 / 040 594 4129
E-mail: sorsanpesa@sorsanpesa.fi

Tarjoamme apuja verkkokaupan ja nettisivuston edulliseen perustamiseen tai uusimiseen!

ALENNUKSESI ON

-4o%  -48%  -1oo%

Myös Pienyrittäjät ry laittaa oman kortensa talkookekoon: tarjoamme KAIKILLE PK-yrittäjille verkkokaupan ja/tai nettisivuston rakennustyön huomattavilla alennuksilla, sekä myös merkittävää vastaantuloa sivuston ylläpitokustannuksiin. Kokonaisedun rahallinen arvo on yli 1000 euroa.

Tarjous antaa yrittäjälle mahdollisuuden vahvistaa läsnäoloaan verkossa aikana, jolloin kivijalkamyynti on pienentynyt ja asiakkaat karanteenin myötä entistäkin isommin joukoin siirtyvät mm. sähköisille kauppapaikoille. 

Verkkokaupan toteutukseen on mahdollista hakea taloudellista tukea valtiolta.

1. Valtion taloudellinen kriisiajan tuki pienyrittäjille

Valtion tarjoama kriisitukiraha on avustus, jota ei tarvitse maksaa takaisin.

Rahaa tarjoavat viranomaiset (Ely-keskus ja Business Finland) ovat sopineet keskinäisen työnjakonsa sen perusteella minkä kokoinen yritys tukea hakee. Tarkoittaa sitä, että eri kokoiset yritykset hakevat tukensa eri paikasta.

Rahaa voivat hakea ne yritykset, joiden taloudellinen tilanne on (perustellusti) merkittävästi heikentynyt korona-rajoitusten vuoksi.

Mahdolliset yrittäjän työttömyyskorvaukset hoitaa TE-Keskus. Korvauksen edellytys on se, että yrittäjä on normaaliin tapaan ilmoittautunut työttömäksi / työnhakijaksi. 

Päivitämme tietoja ja ohjeita sitä mukaan kun saamme lisää infoa. 

KAIKKI  PK-YRITTÄJÄT

(yrityksen koosta riippumatta)

Jos yrittäjän palkka on tippunut alle 1090 euroon brutto / kk, voi hän anoa henkilökohtaista 
työmarkkinatukea 
joka on n. 700 euroa brutto / kk. Tuen edellytys on rekisteröityminen työnhakijaksi TE-Keskukseen.

YKSINYRITTÄJÄT
(freelancerit tai yksinään yritystään pyörittävät henkilöt)

Yksinyrittäjille tarjotaan 2000 euron toimintatuki, mikä haetaan kunnilta. Operaation toteutus on ministeriössä yhä työn alla. Hakemuksia aletaan vastaanottaa viim. huhtikuun puoleen väliin mennessä.

PIENYRITYKSET
(1-5 palkattua työntekijää)

Tukea tarjoava taho on Ely (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus).

Täältä hakevat tukea myös yritykset, joissa työskentelee useampia yrittäjä-omistajia.

Hakuohjeet  linkistä.

PK-YRITYKSET
(6-250 palkattua työntekijää)

Tukea tarjoava taho on Business Finland.

Hakuohjeet linkistä.

HUOM!

Jos yritys ehti jo hakea tukea ”väärästä paikasta”, tulee ELY tai Business Finland käsittelemään saamansa hakemukset normaalisti.

 Yritys ei saa tukea jos sillä on verovelkaa, tai se on jo ennen koronaa ollut taloudellisissa vaikeuksissa. Yrittäjän omaan palkanmaksuunsa hakema työmarkkinatuki 700 e sen sijaan on henkilökohtainen tuki, jonka myöntämiseen palkkaa maksavan yrityksen verotilanne ei vaikuta.

Yksinyrittäjät eivät kuulu ELY-keskusten avustuksen piiriin

2. Tuki lainan hakemiseen pankista

Valtio tarjoaa kriisiapua myös lisälainan saantiin. Lainaa haetaan pankista, ja se pitää aikanaan maksaa pankin kanssa tehtyjen ehtojen mukaisesti takaisin, kuten mikä tahansa muukin laina.

Tuki kanavoidaan FINNVERAN kautta lainatakausten ym. järjestelyjen avulla. Pankki voi saada lainamäärään valtiolta takauksen 80% asti, loppuihin 20%:iin pitää löytyä vakuudet yrittäjältä itseltään.

Rahoituslähteet pähkinänkuoressa

Päivitetty 3.4. Taulukon saa suuremmaksi sitä klikkaamalla

HUOM!

Yhdistyksellä on tällä hetkellä käynnissä mittava uudistusprosessi, jossa kehitämme verkkoläsnäoloamme, palvelupakettiamme, koulutustarjontaa sekä kumppaniverkostoamme aikaisempaa laajemmaksi ja paremmaksi. Tämä uusi nettisivusto on yksi osa kehitystyötä.

Sivusto oli alunperin tarkoitus julkaista vasta keväällä, mutta akuutista tilanteesta johtuen avaamme sen jo nyt hieman keskeneräisenä, jotta saamme jaettua yrittäjille heidän kipeästi kaipaamaansa tietoa mm. tukipaketeista.

Miksi joukkoomme kannattaa liittyä?

Suomen Pienyrittäjät ry valvoo PK-yrittäjien toimintaan liittyviä yleisiä ja yhteisiä etuja, edistää jäsentensä keskinäistä yhteistoimintaa ja parantaa pienyrittäjien liiketoiminnan yleisiä edellytyksiä.

Yhdistys tarjoaa jäsenetuja sekä ohjaa ja neuvoo jäseniään elinkeinon harjoittamiseen liittyvissä asioissa järjestämällä kokouksia, seminaareja ja neuvontatilaisuuksia sekä antamalla koulutusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys seuraa pienyrittäjien toimiin vaikuttavaa yleistä taloudellista kehitystä sekä lainsäädäntöä ja tekee näihin liittyviä aloitteita ja antaa lausuntoja. Yhdistyksen hallituksen jäsenet pyrkivät tapaamaan valtakunnan päättäjiä, jotta asiamme menisivät varmasti päättäjien tietoisuuteen. Seuraamme tarkasti eri aloitteita, jotka koskevat pienyrityksiä.

Jäsenmaksu on vain 9O euroa vuodessa

Jäsenyyden hinta on puristettu etuihin nähden todella edulliseksi – koko vuosi kustantaa vain 90 euroa, jonka voi vähentää verotuksessa.

Jäsenneksi voi hakea mikä tahansa PK-yritys tai -yrittäjä. Sellaisiksi määritellään yritykset joiden vuosittainen liikevaihto on alle 50 milj. euroa. Yrityksen työntekijöiden lukumäärällä ei jäsenyyden kannalta ole merkitystä.

Ajankohtaista

Viimeisimpiä uutisia sekä aiheita, joita Pienyrittäjien hallitus tällä hetkellä ajaa jäsentensä puolesta.