Ahkeroimme PK-yrittäjän toimeentulon puolesta 

Olemme valtakunnallinen, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton pienyrittäjyyden toimintaedellytyksiä edistävä vaikutuskanava.

Tarjoamme apuja verkkokaupan ja nettisivuston edulliseen perustamiseen tai uusimiseen!

ALENNUKSESI ON

-4o%  -48%  -1oo%

Myös Pienyrittäjät ry laittaa oman kortensa talkookekoon: tarjoamme KAIKILLE PK-yrittäjille verkkokaupan ja/tai nettisivuston rakennustyön huomattavilla alennuksilla, sekä myös merkittävää vastaantuloa sivuston ylläpitokustannuksiin. Kokonaisedun rahallinen arvo on yli 1000 euroa.

Tarjous antaa yrittäjälle mahdollisuuden vahvistaa läsnäoloaan verkossa aikana, jolloin kivijalkamyynti on pienentynyt ja asiakkaat karanteenin myötä entistäkin isommin joukoin siirtyvät mm. sähköisille kauppapaikoille. 

1. Valtion taloudellinen kriisiajan tuki pienyrittäjille

Valtion tarjoama kriisitukiraha on avustus, jota ei tarvitse maksaa takaisin.

– Kaikki PK-yrittäjät voivat hakea työttömyyskorvausta, jos palkka on tippunut alle 1090 euroon. Rahaliikenteen hoitaa KELA. Korvauksen edellytys on se, että yrittäjä on ensin ilmoittautunut TE-Keskuksessa työttömäksi / työnhakijaksi.

TÄTÄ KORVAUSTUKEA TULLAAN JATKAMAAN VUODEN 2020 LOPPUUN!

– Yksinyrittäjät voivat hakea kunnilta toimintatukea, joka on 2000 e.

– Pienyritykset (1-250 palkattua työntekijää) voivat jatkossa hakea ns. kustannustukea, jonka yksityiskohdat julkaistaan kesäkuun aikana.

Aikaisempien niin sanottujen koronatukien haut (Ely-keskus ja Business Finland) suljetaan samassa yhteydessä, kun kustannustukea koskeva hallituksen esitys annetaan. Näillä näkymin ajankohta olisi kesäkuun loppupuolella.

Sen jälkeen kustannustuki jaetaan Valtiokonttorista ja sitä voi hakea 20 arkipäivän aikana sen jälkeen, kun laki on hyväksytty eduskunnassa.

Päivitämme tietoja ja ohjeita sitä mukaan kun saamme lisää infoa. 

KAIKKI  PK-YRITTÄJÄT

(yrityksen koosta riippumatta)

Jos yrittäjän palkka on tippunut alle 1090 euroon brutto / kk, voi hän anoa henkilökohtaista 
työmarkkinatukea 
joka on n. 700 euroa brutto / kk. Tuen edellytys on rekisteröityminen työnhakijaksi TE-Keskukseen.

YKSINYRITTÄJÄT
(freelancerit tai yksinään yritystään pyörittävät henkilöt)

Yksinyrittäjille tarjotaan 2000 euron toimintatuki, mikä haetaan kunnilta.

Tukea voidaan myöntää kustannuksiin, jotka ovat aiheutuneet 16.3.–31.8.2020 välillä.

PIENYRITYKSET
(max. 5 palkattua työntekijää)

Ely (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) EI JAA enää kesäkuun lopusta lähtien koronatukea. Tilalle tulee uusi tukimalli, jonka yksityiskohdat (mistä haetaan, millä perusteilla jaetaan jne.) ministeriö julkaisee lähiaikoina.

(Päivämäärällä 26.6. prosessi oli vielä kesken).

Lisäinfoa  linkeistä.

PK-YRITYKSET
(6-250 palkattua työntekijää)

Business-Finland EI JAA enää kesäkuun lopusta lähtien koronatukea. Tilalle tulee uusi tukimalli, jonka yksityiskohdat (mistä haetaan, millä perusteilla jaetaan jne.) ministeriö julkaisee lähiaikoina.

(Päivämäärällä 26.6. prosessi oli vielä kesken).

Lisäinfoa  linkeistä.

HUOM!

Yritys ei saa tukea jos sillä on verovelkaa, tai se on jo ennen koronaa ollut taloudellisissa vaikeuksissa. Yrittäjän omaan palkanmaksuunsa hakema työmarkkinatuki 700 e sen sijaan on henkilökohtainen tuki, jonka myöntämiseen palkkaa maksavan yrityksen verotilanne ei vaikuta.

Yksinyrittäjät eivät kuulu ELY-keskusten avustuksen piiriin

2. Tuki lainan hakemiseen pankista

Valtio tarjoaa kriisiapua myös lisälainan saantiin. Lainaa haetaan pankista, ja se pitää aikanaan maksaa pankin kanssa tehtyjen ehtojen mukaisesti takaisin, kuten mikä tahansa muukin laina.

Tuki kanavoidaan FINNVERAN kautta lainatakausten ym. järjestelyjen avulla. Pankki voi saada lainamäärään valtiolta takauksen 80% asti, loppuihin 20%:iin pitää löytyä vakuudet yrittäjältä itseltään.

HUOM!

Yhdistyksellä on tällä hetkellä käynnissä mittava uudistusprosessi, jossa kehitämme verkkoläsnäoloamme, palvelupakettiamme, koulutustarjontaa sekä kumppaniverkostoamme aikaisempaa laajemmaksi ja paremmaksi. Tämä uusi nettisivusto on yksi osa kehitystyötä.

Sivusto oli alunperin tarkoitus julkaista vasta keväällä, mutta akuutista tilanteesta johtuen avaamme sen jo nyt hieman keskeneräisenä, jotta saamme jaettua yrittäjille heidän kipeästi kaipaamaansa tietoa mm. tukipaketeista.

Miksi joukkoomme kannattaa liittyä?

Suomen Pienyrittäjät ry valvoo PK-yrittäjien toimintaan liittyviä yleisiä ja yhteisiä etuja, edistää jäsentensä keskinäistä yhteistoimintaa ja parantaa pienyrittäjien liiketoiminnan yleisiä edellytyksiä.

Yhdistys tarjoaa jäsenetuja sekä ohjaa ja neuvoo jäseniään elinkeinon harjoittamiseen liittyvissä asioissa järjestämällä kokouksia, seminaareja ja neuvontatilaisuuksia sekä antamalla koulutusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys seuraa pienyrittäjien toimiin vaikuttavaa yleistä taloudellista kehitystä sekä lainsäädäntöä ja tekee näihin liittyviä aloitteita ja antaa lausuntoja. Yhdistyksen hallituksen jäsenet pyrkivät tapaamaan valtakunnan päättäjiä, jotta asiamme menisivät varmasti päättäjien tietoisuuteen. Seuraamme tarkasti eri aloitteita, jotka koskevat pienyrityksiä.

Jäsenmaksu on vain 9O euroa vuodessa

Jäsenyyden hinta on puristettu etuihin nähden todella edulliseksi – koko vuosi kustantaa vain 90 euroa, jonka voi vähentää verotuksessa.

Jäsenneksi voi hakea mikä tahansa PK-yritys tai -yrittäjä. Sellaisiksi määritellään yritykset joiden vuosittainen liikevaihto on alle 50 milj. euroa. Yrityksen työntekijöiden lukumäärällä ei jäsenyyden kannalta ole merkitystä.

Ajankohtaista

Viimeisimpiä uutisia sekä aiheita, joita Pienyrittäjien hallitus tällä hetkellä ajaa jäsentensä puolesta.